Personas datu aizsardzība un privātuma politika

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pārdevējs garantē, ka nekāda Pircēja private informācija un dati netieks nodoti trešajām personām.